Фурсівська громада
Київська область, Білоцерківський район

ПАМ’ЯТКА щодо призначень державних допомог

Дата: 21.07.2021 13:25
Кількість переглядів: 616

ПАМ’ЯТКА

щодо призначень державних допомог

Куди звертатися:

            До територіальної громади, в якій утворено виконавчі органи сільської, селищної, міської ради або Центру надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП), є-сервіси, є-дія заяви з необхідними документами приймаються уповноваженими посадовими особами виконавчого органу сільської, селищної, міської ради територіальної громади (далі ? посадова особа територіальної громади) та посадовими особами центру надання адміністративних послуг і  передаються відповідному органу соціального захисту населення.

            Призначення і виплата житлової субсидії здійснюються структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами міських рад міст обласного значення, районних у містах (у разі їх утворення) рад за зареєстрованим місцем проживання.

 

Законодавча база

Суб’єкти отримання  допомоги

Перелік документів

Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами

- Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21.11.1992 № 2811-ХІІ.

- Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми».

Накази:

 - наказ Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 «Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, та пільг»;

- наказ Міністерства охорони здоров’я України від 18.03.2002 № 93 «Про затвердження форм облікової документації щодо призначення державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами жінкам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, та інструкцій щодо їх заповнення».

- жінки, звільнені з роботи у зв’язку з ліквідацією підприємства, установи та організації незалежно від форми власності за умови, що вагітна жінка була звільнена з роботи не раніше ніж за шість місяців до набуття права на одержання допомоги;

 - жінки, зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні;

 - аспірантки, докторантки, клінічні ординатори, студентки вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладів;

- непрацюючі жінки;

- жінки, зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності, які не сплачують страхові внески до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

- заява про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, та пільг за формою, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 (при пред’явленні паспорта або іншого документа, що посвідчує особу);

- довідка, видана лікувально-профілактичним закладом, за формою № 147/о;

- довідка з місця навчання про те, що жінка навчається – для студентів;

- довідка ліквідаційної комісії про те, що жінка звільнена з роботи у зв’язку з ліквідацією підприємства, установи та організації

 – для жінок, звільнених з роботи;

- довідка центру зайнятості про те, що жінка зареєстрована у центрі зайнятості як безробітна – для жінок, які перебувають на обліку в центрі зайнятості;

- довідка Пенсійного фонду України про те, що жінка, яка є фізичною особою - підприємцем, перебуває (не перебуває) на обліку в органах Пенсійного фонду України та не бере участь на добровільних засадах у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням – для жінок, які є фізичними особами – підприємцями;

 - особи, які усиновили чи взяли під опіку дитину протягом двох місяців з дня її народження, подають рішення про усиновлення чи встановлення опіки;

- довідка про неодержання зазначеної допомоги в органах праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації (у випадку призначення допомоги за місцем фактичного проживання)

Допомога при народженні дитини

- Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21.11.1992 № 2811-ХІІ.

-  Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми».

- Наказ Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 «Про затвердження форми заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг».

- громадяни України, які постійно проживають в Україні;

 - іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні;

- особи, яким надано статус біженця в Україні

- заява одного з батьків (опікуна), з яким постійно проживає дитина, що складається за формою, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 (при пред’явленні паспорта або іншого документа, що посвідчує особу);

- копія свідоцтва про народження дитини (з пред’явленням оригіналу);

- довідка про неодержання зазначеної допомоги в органах праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації (у випадку призначення допомоги за місцем фактичного проживання).

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

- Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21.11.1992 № 2811-ХІІ.

- Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми».

- Наказ Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 «Про затвердження форми заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг».

- громадяни України, які постійно проживають в Україні;

- іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні;

 - особи, яким надано статус біженця в Україні

- заява опікуна чи піклувальника про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг за формою, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 (при пред’явленні паспорта або іншого документа, що посвідчує особу);

 - копія рішення органу опіки та піклування або суду про встановлення опіки чи піклування над дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування;

 - копія свідоцтва про народження дитини; - довідка про реєстрацію місця проживання опікуна (піклувальника) та дитини (для дітей, над якими встановлено опіку чи піклування і які є вихованцями дитячих навчальних закладів, що фінансуються не за рахунок бюджетних коштів, – видана органом реєстрації довідка, у якій зазначаються статус дитячого навчального закладу і за які кошти він фінансується, а також підтверджується факт перебування у ньому дітей);

- довідки про місячні розміри пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги, що одержує на дитину опікун чи піклувальник;

- довідка, видана органом праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації опікуна чи піклувальника про те, що він не перебуває на обліку як одержувач допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, і не одержує зазначеної допомоги – подається, якщо опікун чи піклувальник проживає за місцем проживання дитини, яка перебуває під його опікою чи піклуванням;

 - медичний висновок про дитину-інваліда віком до 18 років, виданий в установленому МОЗ порядку.

Допомога на дітей одиноким матерям

- Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21.11.1992 № 2811-ХІІ.

- Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми».

Накази:

 - наказ Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 «Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг»;

 - наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 17.07.2019 № 1106 «Про затвердження форми Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням всіх видів соціальної допомоги, та довідки про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб».

- громадяни України, які постійно проживають в Україні;

- іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні;

- особи, яким надано статус біженця в Україні

- заява про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг за формою, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 (при пред’явленні паспорта або іншого документа, що посвідчує особу);

 - витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини, виданий відділом державної реєстрації актів цивільного стану, або довідка про народження, видана виконавчим органом сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) рад, із зазначенням підстави внесення відомостей про батька дитини до актового запису про народження дитини відповідно до абзацу першого частини першої статті 135 Сімейного кодексу України, або документ про народження, виданий компетентним органом іноземної держави, в якому відсутні відомості про батька, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку;

 - копія свідоцтва про народження дитини;

 - довідка про реєстрацію місця проживання матері та дитини. Якщо дитина навчається за межами населеного пункту, в якому проживає мати, і не перебуває на повному державному утриманні, подається довідка про реєстрацію місця проживання матері та довідка про реєстрацію місця проживання або місця перебування (навчання) дитини;

 - усиновлювачі подають також копію рішення про усиновлення;

- мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків, які не одержують на них пенсію в разі втрати годувальника або соціальну пенсію, подають копію свідоцтва про смерть одного з подружжя та довідку про те, що вони не одержують на дітей зазначені пенсії;

 - якщо одинока мати народила дитину за межами України і не може подати документ, який підтверджує той факт, що вона є одинокою матір’ю, рішення про призначення їй допомоги на дитину приймається органом соціального захисту населення на підставі висновку про початкову оцінку потреб дитини та сім’ї, наданого центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді із зазначенням інформації про факт проживання дитини з матір’ю, і документа про народження дитини легалізованого в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

- довідка навчального закладу (у випадку навчання дітей до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років);

- декларація про доходи та майно (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї за останні шість календарних місяців або два квартали, що передують місяцю звернення за призначенням допомоги) за формою, затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 22.07.2003 № 204;

 - довідка про неодержання зазначеної допомоги в органах праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації (у випадку призначення допомоги за місцем фактичного проживання)

Допомога при усиновленні дитини

- Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21.11.1992 № 2811-ХІІ.

- Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми».

- Наказ Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 «Про затвердження форми заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг».

- громадяни України, які постійно проживають в Україні;

 - іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні;

 - особи, яким надано статус біженця в Україні

- заява усиновлювача (якщо усиновлювачами є подружжя – одного з них) про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг за формою, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 (при пред’явленні паспорта або іншого документа, що посвідчує особу);

 - копія свідоцтва про народження дитини, виданого державним органом реєстрації актів цивільного стану після внесення змін до актового запису про народження дитини на підставі рішення суду про усиновлення дитини;

- копія рішення суду про усиновлення дитини; - довідка про неодержання зазначеної допомоги в органах праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації (у випадку призначення допомоги за місцем фактичного проживання).

Допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною

- Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» № 2811-XII від 21.11.1992 ( зі змінами).

- Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 №1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми».

Допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною, призначається одному з батьків, усиновлювачів, прийомних батьків, батьків-вихователів опікуну, піклувальнику (далі - законний представник дитини), який постійно проживає та здійснює догляд за дитиною, хворою на один або декілька видів таких захворювань, станів.

- заява законного представника дитини, який постійно проживає та здійснює догляд за хворою дитиною, що складається за формою, встановленою Мінсоцполітики;

-копія свідоцтва про народження дитини (з пред’явленням оригіналу);

-документ, що підтверджує повноваження усиновлювача (копія рішення про усиновлення) опікуна, піклувальника (копія рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки), прийомних батьків, батьків-вихователів (копія рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради про влаштування дитини до дитячого будинку сімейного типу або прийомної сім’ї);

- довідка про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу у порядку та за формою, встановленими МОЗ (далі - довідка про захворювання дитини).

Допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину
                 або місце проживання їх невідоме

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2006    № 189 «Про затвердження Порядку призначення і виплати, тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме».

- громадяни України, які постійно проживають в Україні;

- іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні;

- особи, яким надано статус біженця в Україні.

- заява одного з батьків (опікуна), з яким постійно проживає дитина, що складається за формою, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015     № 441;

- паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

- копія свідоцтва про народження дитини (з пред’явленням оригіналу);

- довідка про реєстрацію місця проживання (перебування) дитини;

 - довідка про реєстрацію місця проживання (перебування) одержувача;

- довідка про неодержання зазначеної допомоги в органах праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації (у випадку призначення допомоги за місцем фактичного проживання). Залежно від підстав, на яких призначається тимчасова допомога, додатково подаються такі документи: - рішення суду (виконавчий лист про стягнення з одного з батьків аліментів на дитину; довідка державної виконавчої служби, що підтверджує факт несплати аліментів одним з батьків протягом шести місяців, що передують місяцю звернення; - довідка відповідної установи про здійснення стосовно одного з батьків кримінального провадження або про його перебування на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, визнання його в установленому порядку недієздатним, а також перебування на строковій військовій службі; повідомлення органу внутрішніх справ про те, що місце проживання (перебування) одного з батьків дитини не встановлено.

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям

- Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» від 01.06.2000 № 1768-ІІІ.

- Постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 № 250 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям».

Накази:

 - наказ Мінсоцполітики від 21.04.2015 № 441 «Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг»;

- наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 17.07.2019 № 1106 «Про затвердження форми Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням всіх видів соціальної допомоги, та довідки про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб»;

 - наказ Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку, Мінфіну, Держстату, МОНмолодьспорту від 15.11.2001 № 486/202/524/455/3370 «Про затвердження Методики обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги», зареєстровано в Мін’юсті 07.02.2002 за № 112/6400.

- громадяни України, які постійно проживають в Україні;

- іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні;

- особи, яким надано статус біженця в Україні

- заява, уповноваженого представника сім’ї, що складається за формою, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 (при пред’явленні паспорта або іншого документа, що посвідчує особу);

 - декларація про доходи та майно (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї);

- довідка про наявність та розмір земельної частки (паю);

- довідка про неодержання зазначеної допомоги в органах праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації (у випадку призначення допомоги за місцем фактичного проживання)

Щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею

- Закон України «Про психіатричну допомогу» від 22.02.2000 № 1489-ІІІ.

 - Постанова Кабінету Міністрів України від 02.08.2000 № 1192 «Про надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним» (зі змінами).

- Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства фінансів України, Державний комітет статистики України, Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму України від 15.11.2001 № 486/202/524/455/3370 «Про затвердження Методики обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги», зареєстрований в Мін’юсті 07.02.2002 за № 112/6400

- особа, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу

- заява про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг за формою, затвердженою наказом Мінсоцполітики від 21.04.2015 № 441;

 - паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

- декларація про доходи та майно (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї); - висновок лікарської комісії медичного закладу щодо необхідності постійного стороннього догляду за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу; - довідки про наявність і розміри земельних ділянок, виділених для ведення особистого підсобного господарства, городництва, сінокосіння, випасання худоби, та земельної частки, виділеної внаслідок розпаювання землі; - копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією, яка видана особі з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, за якою здійснюється догляд; - довідка, видана уповноваженим органом за місцем реєстрації дієздатної особи, про те, що вона не перебуває на обліку як одержувач і не одержує щомісячну грошову допомогу на догляд за місцем реєстрації (у разі, якщо дієздатна особа постійно проживає на одній житловій площі за місцем реєстрації (проживання) особи з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, але зареєстрована в іншому місці)

Державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

- Закон України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» від 16.11.2000№ 2109-ІІІ.

 - Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 30.04.2002 № 226/293/169 «Про затвердження Порядку надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам», зареєстрований у Мін’юстї 31.05.2002 за № 466/6754 (зі змінами).

- особи з інвалідністю з дитинства;

 - діти з інвалідністю до 18 років

- заява про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг за формою, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015    № 441;

 - паспорт або інший документ, що може засвідчувати особу, яка подає заяву;

- довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

- оригінал та копія свідоцтва про народження дитини з інвалідністю;

 - довідка з місця навчання із зазначенням перебування (не перебування) на повному державному утриманні;

- копія рішення суду про усиновлення дитини; - довідка про місце проживання особи з інвалідністю з дитинства або дитини з інвалідністю чи копію паспорта особи з інвалідністю з дитинства або дитини з інвалідністю з відомостями про місце проживання;

 - довідка про місце проживання законного представника, піклувальника, який подав заяву, чи копію паспорта з відомостями про місце проживання;

- виписка з акта огляду медико-соціальною експертною комісією особи з інвалідністю з дитинства;

 - медичний висновок про дитину з інвалідністю віком до 18 років; - іноземці та особи без громадянства додатково подають копію посвідки на постійне або тимчасове проживання. Якщо із заявою звертається опікун або піклувальник, додатково подається: - копія рішення про встановлення опіки (піклування) та призначення дитині з інвалідністю опікуна (піклувальника);

 - копія рішення суду про визнання особи з інвалідністю з дитинства недієздатним;

 - копія рішення суду про призначення опікуна особі з інвалідністю з дитинства або копія документа, що підтверджує повноваження представника закладу (органу опіки та піклування), який виконує функції опікуна.

Надбавка на догляд особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

- Закон України „Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” від 16.11.2000 № 2109-ІІІ.

-  Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 30.04.2002 № 226/293/169 „Про затвердження Порядку надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”, зареєстрований у Мін’юстї 31.05.2002 за № 466/6754 (зі змінами)

- особи з інвалідністю з дитинства;

- діти з інвалідністю до 18 років

Для призначення надбавки на догляд за особою з інвалідністю з дитинства I групи подають:

- заява про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг за формою, затвердженою наказом Мінсоцполітики від 21.04.2015 № 441 (далі – Заява);

- паспорт або в разі його відсутності інший документ, що може засвідчувати особу, яка подає заяву;

 - довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

 - довідка про місце проживання особи з інвалідністю з дитинства чи копію паспорта особи з інвалідністю з дитинства з відомостями про місце проживання.

Додатково подають:

- іноземці та особи без громадянства – копію посвідки на постійне або тимчасове проживання;

 - опікун або піклувальник – копію рішення про встановлення опіки чи піклування та довідка про місце проживання законного представника, піклувальника, який подав заяву, чи копія паспорта з відомостями про місце проживання.

Для призначення надбавки на догляд одинокі особи з інвалідністю з дитинства IIIII груп подають:

- Заява;

- паспорт або в разі його відсутності інший документ, що може засвідчувати особу, яка подає заяву;

 - довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

 - довідка про місце проживання особи з інвалідністю з дитинства чи копію паспорта особи з інвалідністю з дитинства з відомостями про місце проживання;

 - довідка про склад сім’ї, видану уповноваженим органом за місцем проживання;

- висновок лікарсько-консультативної комісії лікувальнопрофілактичного закладу щодо потреби у постійному сторонньому догляді. Додатково подають:

- іноземці та особи без громадянства – копію посвідки на постійне або тимчасове проживання;

- опікун або піклувальник – копію рішення про встановлення опіки чи піклування та довідка про місце проживання законного представника, піклувальника, який подав заяву, чи копія паспорта з відомостями про місце проживання. Для призначення допомоги на догляд за дитиною з інвалідністю законний представник подає (крім одиноких матерів):

 - Заява;

 - паспорт або в разі його відсутності інший документ, що може засвідчувати особу, яка подає заяву;

 - довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

- оригінал та копія свідоцтва про народження дитини з інвалідністю;

 - довідка про склад сім’ї (крім сім’ї опікуна, піклувальника) із зазначенням прізвищ, імен та по батькові, родинних стосунків членів сім’ї;

- копія трудової книжки, довідку з центру зайнятості про те, що особа не перебуває на обліку як безробітна, довідку органу державної податкової служби про доходи за останній звітний період (рік), а в разі відсутності трудової книжки – лише зазначені довідки;

- довідка про спільне проживання дитини з інвалідністю з одним з батьків, усиновителем, опікуном, піклувальником, видану відповідним органом за місцем проживання, при неможливості отримати таку довідку уповноважений орган здійснює обстеження на дому і складає акт обстеження з висвітленням цих фактів;

- довідка з місця навчання дитини; - рішення про встановлення опіки чи піклування над дитиною з інвалідністю (для опікунів і піклувальників дітей з інвалідністю);

- рішення про усиновлення (для усиновлених дітей);

 - іноземці та особи без громадянства додатково подають копію посвідки на постійне або тимчасове проживання.

Для призначення допомоги на догляд за дитиною з інвалідністю одинока мати подає:

 - Заява;

 - паспорт або в разі його відсутності інший документ, що може засвідчувати особу, яка подає заяву;

- довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

- оригінал та копія свідоцтва про народження дитини з інвалідністю;

 - оригінал довідки органу реєстрації актів цивільного стану про підстави внесення до книги реєстрації народження відомостей про батька дитини (на яку призначається надбавка на догляд), якщо одинока мати не перебуває (не перебувала) на обліку в уповноважених органах як одинока мати, або довідку зазначених органів про те, що вона перебуває (перебувала) на обліку як одинока мати дитини з інвалідністю, на яку призначається надбавка на догляд;

 - довідка про спільне проживання з дитиною з інвалідністю, видану відповідним органом за місцем проживання, при неможливості отримати таку довідку уповноважений орган здійснює обстеження на дому і складає акт обстеження з висвітленням цих фактів;

 - рішення про усиновлення (для усиновлених дітей);

 - довідка з місця навчання дитини; - іноземці та особи без громадянства додатково подають копію посвідки на постійне або тимчасове проживання

Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд

Закони України:

- «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам» від 18.05.2004 № 1727 (із змінами);

- «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV;

- «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» 08.07.2011 № 3668-VI

 Постанови Кабінету Міністрів України:

 - від 02.04.2005 № 261 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд» (із змінами);

- від 26.03.2008 № 265 «Деякі питання пенсійного забезпечення громадян»

 Накази:

 - наказ Мінсоцполітики від 21.04.2015 № 441 «Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг»;

- наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 17.07.2019 № 1106 «Про затвердження форми Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням всіх видів соціальної допомоги, та довідки про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб».

- громадяни України, які постійно проживають на території України;

- іноземці та особи без громадянства, які переселилися з інших держав на постійне проживання в Україну;

 - особи, що набули статусу біженця.

- дитина померлого годувальника (у тому числі народжена до спливу 10 місяців з дня смерті годувальника), який на день смерті не мав страхового стажу необхідного для призначення пенсії для інваліда III групи;

- особа, яка досягла 63 років та не має права на пенсію відповідно до статті 1 Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам»;

 - особа з інвалідністю, яка не має права на пенсію по інвалідності або державну допомогу у зв’язку з інвалідністю та постійно проживає на території України;

- не одержують пенсію або соціальні виплати, що призначаються для відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров’я на виробництві, відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», та допомогу, що призначається відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»;

- є малозабезпеченими особами (крім інвалідів I групи та дітей померлого годувальника);

 - є інвалідами I групи, середньомісячний сукупний дохід яких за останні шість календарних місяців або два квартали, що передують місяцю звернення за призначенням допомоги, не перевищує 115 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність

- заява про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг за формою, затвердженою наказом Мінсоцполітики від 21.04.2015 № 441;

- паспорт або довідка уповноваженого органу з місця проживання (реєстрації), у тому числі органу місцевого самоврядування. Іноземці та особи без громадянства подають копію тимчасової посвідки на постійне проживання (для визначення місця проживання).

 - довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

- декларація про доходи та майно (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за останні шість календарних місяців або два квартали, що передують місяцю звернення за призначенням допомоги, за формою, затвердженою наказом Мінпраці від 22.07.2003 № 204 (у редакції від 21.03.2009);

- копія рішення про встановлення опіки (у разі визнання особи недієздатною);

- копія посвідчення біженця або тимчасової посвідки на постійне проживання;

- довідка про склад сім’ї, видана уповноваженим органом за місцем постійного проживання, у тому числі органом місцевого самоврядування. Бездомні особи замість довідки про склад сім’ї подають довідку про місце проживання або місце перебування, яка видається центром обліку бездомних осіб, де вони перебувають на обліку, або закладом соціального захисту для бездомних осіб, де їм надається тимчасовий притулок. Органи соціального захисту населення у разі потреби додають до заяви витяг з акта огляду, одержаний ними від медико-соціальної експертної комісії (далі – МСЕК). У разі звернення за призначенням соціальної допомоги замість пенсії по інвалідності органи соціального захисту населення додають до заяви витребувану від органів, які призначають пенсію, довідку – атестат про припинення виплати раніше призначеної пенсії по інвалідності та витяг з акта огляду МСЕК

Державна соціальна допомога на догляд: одиноким малозабезпеченим особам, які за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують  постійного стороннього догляду і одержують пенсію за віком або за вислугу років чи по інвалідності (крім осіб з інвалідністю І групи); малозабезпеченим особам з інвалідністю І групи , які одержують пенсію за віком або за вислугу років чи по інвалідності

- Закон України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам” від 18.05.2004 № 1727

- Постанова Кабінету Міністрів України від 02.04.2005 № 261 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд»

 Накази:

 - Наказ Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 «Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг»;

 - наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 17.07.2019 № 1106 «Про затвердження форми Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням всіх видів соціальної допомоги, та довідки про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб».

- інваліди війни з числа військовослужбовців та інших осіб, яким призначено пенсію по інвалідності відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб»: I групи; II і III групи, які є одинокими і за висновком лікарськоконсультативної комісії потребують постійного стороннього догляду;

- особи, які належать до інвалідів війни відповідно до статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та одержують пенсію за віком, по інвалідності або за вислугу років (крім осіб, зазначених у підпункті 1 пункту 13 Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.04.2005 № 261 (далі – Порядок): I групи; II і III групи, які є одинокими і за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду;

- особи, яким призначено пенсію за вислугу років відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» і які є інвалідами I групи внаслідок причин, визначених у пункті «б» статті 16 зазначеного Закону, або одинокими пенсіонерами і за висновком лікарсько-консультативної комісії (далі – ЛКК) потребують постійного стороннього догляду;

- одинокі малозабезпечені особи, які за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду і одержують пенсію за віком або за вислугу років чи по інвалідності (крім інвалідів I групи);

- малозабезпечені інваліди I групи, які одержують пенсію за віком або за вислугу років чи по інвалідності (крім інвалідів, зазначених у підпунктах 1-3 пункту 13 Порядку)

Одинокі малозабезпечені особи, які за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду і одержують пенсію за віком або за вислугу років чи по інвалідності (крім інвалідів I групи) та малозабезпечені інваліди I групи, які одержують пенсію за віком або за вислугу років чи по інвалідності (крім інвалідів, зазначених у підпунктах 1-3 пункту 13 Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд подають:

- заяву за формою, затвердженою наказом Мінсоцполітики від 21.04.2015 № 441;

- паспорт, трудова книжка та довідка про присвоєння ідентифікаційного номера Єдиного державного реєстру фізичних осіб;

 - декларацію про доходи та майно (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за останні шість календарних місяців або два квартали, що передують місяцю звернення за призначенням допомоги, за формою, затвердженою наказом Мінпраці від 22.07.2003 № 204 (у редакції від 21.03.2009р);

 - копію рішення про встановлення опіки (у разі визнання особи недієздатною); - копію посвідчення біженця або тимчасової посвідки на постійне проживання;

 - висновок ЛКК (для осіб, які потребують постійного стороннього догляду);

 - довідку про склад сім’ї, видану уповноваженим органом за місцем постійного проживання, у тому числі органом місцевого самоврядування.

- органи праці та соціального захисту населення додають до заяви довідку про вид, розмір пенсії і період, на який вона призначена (згідно з електронною базою даних про одержувачів пенсії). У разі відсутності зазначеної інформації на дату подання заяви в електронній базі даних про одержувачів пенсії та у разі звернення за призначенням допомоги на догляд замість надбавки на догляд органи праці та соціального захисту населення додають до заяви витребувану від органів, які призначили особі пенсію, відповідно довідку про вид, розмір пенсії і період, на який вона призначена, та довідку - атестат про припинення виплати раніше призначеної надбавки на догляд. Інваліди війни з числа військовослужбовців та інших осіб, яким призначено пенсію по інвалідності відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб», особи, які належать до інвалідів війни відповідно до статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та одержують пенсію за віком, по інвалідності або за вислугу років 1 групи; ІІ та ІІІ групи, які є одинокими і за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду; та особи, яким призначено пенсію за вислугу років відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб» і які є інвалідами I групи і за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду подають:

- заяву за формою, затвердженою органом, що призначає пенсію;

- копію рішення про встановлення опіки (у разі визнання особи недієздатною);

- копію посвідчення біженця або тимчасової посвідки на постійне проживання;

 - довідка про склад сім’ї, видана уповноваженим органом за місцем постійного проживання, у тому числі органом місцевого самоврядування;

 - висновок ЛКК (для осіб, які потребують постійного стороннього догляду). Особи, які належать до інвалідів війни відповідно до статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та брали безпосередню участь у бойових діях у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та війни 1945 року з імперіалістичною Японією додатково подають документи, що підтверджують участь у бойових діях у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та / або війни 1945 року з імперіалістичною Японією

Щомісячна адресна грошова допомога внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг

- Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» від 20.10.2014 № 1706-VІІ.

- Постанова Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 505 «Про затвердження Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг».

Громадяни України, іноземці або особи без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах та мають право на постійне проживання в Україні, яких змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру.

Уповноважений представник сім’ї звертається за фактичним місцем проживання (перебування) сім’ї до установи уповноваженого банку для відкриття в установленому порядку поточного рахунка, пред’являє паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, та подає на адресу уповноваженого органу відповідну заяву про надання грошової допомоги (для призначення грошової допомоги вперше) або заяву, в якій повідомляє про відсутність змін, що впливають на призначення грошової допомоги (у разі призначення грошової допомоги на наступний шестимісячний строк, якщо її виплата раніше не здійснювалася через установи уповноваженого банку.

 - копія свідоцтва про одруження,

 - копії свідоцтв про народження дітей, засвідчені власним підписом уповноваженого представника сім’ї,

- письмова згода довільної форми про виплату грошової допомоги уповноваженому представнику сім’ї від інших членів сім’ї та згода на обробку персональних даних, а також письмовий дозвіл на розкриття уповноваженим банком інформації, що містить банківську таємницю, щодо поточного рахунка, відкритого уповноваженому представнику сім’ї в установі уповноваженого банку.

Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі

- Закон України „Про соціальні послуги” від 19.06.2003

 № 966-IV.

- Постанова Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 № 859 « Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі»

Непрацюючі фізичні особи, які постійно надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітьми з інвалідністю, невиліковно хворими, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися

 У паперовій формі:

- заява про надання компенсації;

- заява про перерахування коштів із зазначенням рахунка в установі банку;

- копія паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України.

Для іноземців та осіб без громадянства

- копія посвідчення біженця,

- копія посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, або копія паспортного документа іноземця та копія посвідки на тимчасове проживання/посвідка на постійне проживання (подається фізичною особою, яка надає соціальні послуги, та особою, якій надаються соціальні послуги на непрофесійній основі);

- копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, у якому зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті) (подається фізичною особою, яка надає соціальні послуги, та особою, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі);

- копія свідоцтва про народження дитини (у разі надання соціальних послуг з догляду на непрофесійній основі дитині);

- декларація про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за формою, затвердженою Мінсоцполітики. У декларації також зазначається інформація про склад сім’ї заявника;

- копія акта огляду медико-соціальною експертною комісією;

- висновок лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді громадян похилого віку внаслідок когнітивних порушень за формою, затвердженою МОЗ;

- висновок лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді невиліковно хворих осіб, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися, за формою, затвердженою МОЗ;

- копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років за формою, затвердженою МОЗ;

- довідка про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу в порядку та за формою, встановленими МОЗ;

- копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);

- копія рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника особі, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі (для опікунів або піклувальників);

В електронній формі:

- заява про надання компенсації;

- декларація про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за формою, затвердженою Мінсоцполітики. У декларації також зазначається інформація про склад сім’ї заявника та відомості про членів його сім’ї (прізвище, ім’я та по батькові, сімейний стан, число, місяць і рік народження, серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України чи документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні (для іноземця та особи без громадянства), реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

- відомості про свідоцтво про народження дитини (серія, номер, дата видачі, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) дитини, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) батьків

Допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях

- Постанова Кабінету Міністрів України
від 13 березня 2019 р. № 250 «Деякі питання надання соціальної підтримки багатодітним сім’ям»

Допомога призначається і виплачується громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають в Україні

- паспорта громадянина України (паспортного документа іноземця) або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, подається заява одного з батьків, з яким постійно проживає дитина, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики, та копії таких документів:

- посвідчення батьків багатодітної сім’ї (з пред’явленням оригіналу). У разі досягнення дитиною з багатодітної сім’ї шестирічного віку подається посвідчення дитини з багатодітної сім’ї (з пред’явленням оригіналу);

- свідоцтв про народження всіх дітей (з пред’явленням оригіналів).

Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд

- Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю»

- Постанова Кабінету Міністрів України
від 02 квітня 2005 р. № 261 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд»

- Особи, які досягли віку 65 років і не мають права на пенсію відповідно до законодавства або яким установлено інвалідність в установленому порядку;

- Особи, які не одержують пенсію або соціальні виплати, що призначаються для відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров’я на виробництві, відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», та допомоги, що призначається відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» (крім осіб з інвалідністю з дитинства або дітей з інвалідністю, які мають право на державну соціальну допомогу дитині померлого годувальника відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю» і державну соціальну допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»;

- малозабезпечені особами (крім осіб з інвалідністю I групи та дітей померлого годувальника);

 

-заява за формою, встановленою Мінсоцполітики.

- Під час подання заяви пред’являється паспорт громадянина України, трудова книжка та довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

-декларація про доходи та майновий стан осіб для призначення соціальної допомоги, складена за формою, встановленою Мінсоцполітики (у разі потреби);

- копія рішення суду про визнання особи недієздатною (для недієздатної особи);

- копія рішення про призначення опікуна (для недієздатної особи, якій призначено опікуна);

- копія документа, що підтверджує повноваження представника закладу, який виконує функції опікуна над особою (для недієздатної особи, опікуна якій не призначено);

- Інформація про склад сім’ї зазначається в декларації про доходи та майно особи, яка звернулася за призначенням соціальної допомоги (у разі потреби).

- Для призначення соціальної допомоги дітям померлого годувальника додатково подаються:

- копія свідоцтва про народження або паспорта громадянина України особи, якій призначається соціальна допомога, з пред’явленням оригіналу;

- копії документів, що засвідчують родинні відносини члена сім’ї з померлим годувальником (у разі потреби);

- копія свідоцтва про смерть годувальника або рішення суду про визнання його безвісно відсутнім чи оголошення померлим з пред’явленням оригіналу;

- довідка загальноосвітнього навчального закладу системи загальної середньої освіти, професійно-технічного, вищого навчального закладу про те, що дитина навчається за денною формою навчання (у разі потреби).

Державна соціальна допомога на догляд

- Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю»

- Закону України «Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб»

- Постанова Кабінету Міністрів України
від 02 квітня 2005 р. № 261 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд»

- особи з інвалідністю внаслідок війни з числа військовослужбовців та інших осіб, яким призначено пенсію по інвалідності відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб»:

I групи;

II і III групи, які є одинокими і за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду;

- особи, які належать до осіб з інвалідністю внаслідок війни відповідно до статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та одержують пенсію за віком, по інвалідності або за вислугу років (крім осіб, зазначених у підпункті 1 цього пункту):

I групи;

II і III групи, які є одинокими і за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду;

-  особи, яким призначено пенсію за вислугу років відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб» і які є особами з інвалідністю I групи внаслідок причин, визначених у пункті «б» статті 16 зазначеного Закону, або одинокими пенсіонерами і за висновком лікарсько-консультативної комісії (далі - ЛКК) потребують постійного стороннього догляду;

-  одинокі малозабезпечені особи, які за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду і одержують пенсію за віком або за вислугу років чи по інвалідності (крім осіб з інвалідністю I групи та осіб, зазначених у підпункті 6 цього пункту);

-  малозабезпеченим особам з інвалідністю I групи, які одержують пенсію за віком або за вислугу років чи по інвалідності (крім осіб з інвалідністю, зазначених у підпунктах 1-36 цього пункту);

-  одиноким особам, які досягли 80-річного віку та за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду та одержують пенсію відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» або Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (крім осіб, зазначених у підпунктах 1 і 2 цього пункту).

-заява за формою, встановленою Мінсоцполітики.

- Під час подання заяви пред’являється паспорт громадянина України, трудова книжка та довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

-декларація про доходи та майновий стан осіб для призначення соціальної допомоги, складена за формою, встановленою Мінсоцполітики (у разі потреби);

- копія рішення суду про визнання особи недієздатною (для недієздатної особи);

- копія рішення про призначення опікуна (для недієздатної особи, якій призначено опікуна);

- копія документа, що підтверджує повноваження представника закладу, який виконує функції опікуна над особою (для недієздатної особи, опікуна якій не призначено);

- Інформація про склад сім’ї зазначається в декларації про доходи та майно особи, яка звернулася за призначенням соціальної допомоги (у разі потреби).

- Для призначення соціальної допомоги дітям померлого годувальника додатково подаються:

- копія свідоцтва про народження або паспорта громадянина України особи, якій призначається соціальна допомога, з пред’явленням оригіналу;

- копії документів, що засвідчують родинні відносини члена сім’ї з померлим годувальником (у разі потреби);

- копія свідоцтва про смерть годувальника або рішення суду про визнання його безвісно відсутнім чи оголошення померлим з пред’явленням оригіналу;

- довідка загальноосвітнього навчального закладу системи загальної середньої освіти, професійно-технічного, вищого навчального закладу про те, що дитина навчається за денною формою навчання (у разі потреби).

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора